Last Update : 25 Jul 2013

Techno Stuff :

Adobe Photoshop v6.0
Macromedia Flash v5.0
Strata Studio 3D v4.0